Khách Hàng

Hình ảnh hoạt động

[1658] Khóa học “Kỹ năng Quản lý Nâng cao” dành cho Ngân hàng TMCP Bắc Á – Hà Nội

Một doanh nghiệp muốn đạt được các giá trị bền vững thì không những đội ngũ “chèo lái con thuyền” doanh nghiệp cần có những kiến thức cơ bản mà còn cần phải biết tự nâng cao năng lực, kỹ năng của mình để có thể đồng nhất mục tiêu của doanh nghiệp với tầm nhìn […]

04/12/2016 khachhang

Xem thêm